BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Wykaz nieruchomości rolnej przeznaczonej do sprzedaży

Burmistrz Białej Piskiej podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 i art. 37 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami i uchwały Rady Miejskiej Nr XLVII/451/06 z dnia 28 września 2006 roku.
Informuje się, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej wywieszony jest wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Bełczącu, stanowiącej własność Gminy Biała Piska, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
OPIS NIERUCHOMOŚCI:
nieruchomość niezabudowana przeznaczona na cele rolne, po dokonaniu rekultywacji oznaczona numerem geodezyjnym 27
o powierzchni 6200 m2 ;
- wartość gruntu - 2 134 zł
- Nr KW - 3622

1.Wyżej opisana nieruchomość niezabudowana została przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
2. Byłym właścicielom nieruchomości, ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy art. 34 ust. 1 pkt.1 i pkt.2 wyżej powołanej ustawy lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu, jeżeli złożą wniosek o nabycie nieruchomości w terminie sześciu tygodni tj. do dnia 11 grudnia 2006 roku.
3. Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. do dnia 20 listopada 2006 roku, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej i w Bełczącu. Informacja o podaniu do pblicznej wiadomości została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w prasie lokalnej tj. w Gazecie Piskiej. Po tym okresie i rozpatrzeniu wniosków osób wymienionych w pkt.2 nieruchomość zostanie przeznaczona do sprzedaży.
Data powstania: czwartek, 2 lis 2006 07:38
Data opublikowania: czwartek, 2 lis 2006 08:36
Data przejścia do archiwum: wtorek, 12 gru 2006 13:53
Opublikował(a): Radosław Laszkowski
Zaakceptował(a): Radosław Laszkowski
Artykuł był czytany: 1673 razy