BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Burmistrz Białej Piskiej podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do dzierżawy.
Położenie nieruchomości: miasto Biała Piska
Opis nieruchomości:

1. nieruchomość gruntowa oznaczona numerem geodezyjnym cz.dz. 52/3 o powierzchni 25 m2; położona przy ulicy Warszawskiej wysokość czynszu - 39,65 zł
- okres umowy - do trzech lat
- cel umowy - dzierżawa działki pod garażem na rzecz Pana Koprowski H.
Położenie nieruchomości: miasto Biała Piska
Opis nieruchomości:

2. nieruchomość gruntowa oznaczona numerem geodezyjnym cz.dz. 296/10 o powierzchni 22 m2; położona przy ulicy Witosa
- wysokość czynszu - 34,89 zł
- okres umowy - do trzech lat
- cel umowy - dzierżawa działki pod garażem na rzecz Pana FlorczykJ.
3. nieruchomość gruntowa oznaczona numerem geodezyjnym cz.dz. 296/10 o powierzchni 22 m2; położona przy ulicy Witosa
- wysokość czynszu - 34,89 zł
- okres umowy - do trzech lat
- cel umowy - dzierżawa działki pod garażem na rzecz Pani Jezierska A.
4. nieruchomość gruntowa oznaczona numerem geodezyjnym cz.dz. 296/10 o powierzchni 22 m2; położona przy ulicy Witosa
- wysokość czynszu - 34,89zł
- okres umowy - do trzech lat
- cel umowy - dzierżawa działki pod garażem na rzecz Pana Janczewski Z.

*Wyżej opisane nieruchomości gruntowe zostały przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
2.Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 07 pażdziernika 2006 roku do dnia 28 pażdziernika 2006 roku, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej. Informacja o podaniu do publicznej wiadomości została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w prasie lokalnej tj. w Gazecie Piskiej.
Data powstania: sobota, 7 paź 2006 11:28
Data opublikowania: wtorek, 10 paź 2006 14:46
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 11 cze 2007 10:42
Opublikował(a): Radosław Laszkowski
Zaakceptował(a): Radosław Laszkowski
Artykuł był czytany: 2972 razy