BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Uchwała Nr III/11/2002

Uchwała Nr III / 11/2002
Rady Miejskiej w Białej Piskiej
z dnia 18 grudnia 2002r

w sprawie
obniżenia ceny żyta przyjętej jako podstawa obliczania podatku rolnego.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t.Dz.U. z 2001 r Nr 142 poz.1591 z późn.zm.) , art.6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (j.t.Dz.U. z 1993r. Nr 94, poz.431 z późn .zm.) Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala, co następuje :

§ 1
Obniża się średnią cenę skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczania podatku rolnego
z kwoty 33,45 zł. za 1 q do kwoty 30 zł. za 1 q.

§ 2
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego
i obowiązuje w roku podatkowym 2003r.

Przewoniczący Rady Miejskiej
Jerzy Dobrzycki
Data powstania: czwartek, 26 cze 2003 14:37
Data opublikowania: piątek, 27 cze 2003 17:32
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 2102 razy