BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Kontrole

Organy podatkowe pierwszej instancji przeprowadzają kontrole podatkową u podatników, płatników,inkasentów oraz następców prawnych, zwanych dalej kontrolowanymi.
Celem kontroli podatkowej jest sprawdzenie czy kontrolowani wywiązują się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. Kontrolę podatkową podejmuje się z urzędu. Kontrola podatkowa jest przeprowadzana na podstawie imiennego upoważnienia udzielonego przez Burmistrza pracownikom. Wszcęcie kontroli podatkowej następuje przez doręczenie kontrolowanemu upoważnienia do jej przeprowadzenia oraz okazanie legitymacji służbowej. Przebieg kontroli kontrolujący dokumentuje w protokole.
Data powstania: wtorek, 6 cze 2006 11:50
Data opublikowania: czwartek, 17 sie 2006 12:14
Opublikował(a): Lucyna Modzelewska
Zaakceptował(a): Mariusz Kropiewnicki
Artykuł był czytany: 1707 razy