BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Uchwała Nr II/6/2002

U C H W A Ł A Nr II / 6 / 2002
Rady Miejskiej w Białej Piskiej
z dnia 9 grudnia 2002r.w sprawie
powołania składów osobowych stałych komisji Rady .


Na podstawie art. 21 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym
/ j.t Dz. U. z 2001r . Nr 142, poz. 1591 z późń zm. / Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się składy osobowe komisji Rady Miejskiej, wymienione w załącznikach od 1 do 4 niniejszej uchwały.§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Załącznik Nr 1
do uchwały Nr II ( 6 )2002
Rady Miejskiej w Białej Piskiej
z dnia 9 grudnia 2002r.

I Komisja Finansów Rozwoju Gospodarczego i d)s Bezrobocia Rady Miejskiej w Białej
Piskiej.


1. P Bazyl Adamiec - Przewodniczący Komisji
2. P. Grażyna Maria Gołębiewska - Zastępca Przewodniczącego
3. P. Edward Dąbkowski - Członek komisji
4. P. Wojciech Zieliński - Członek KomisjiZałącznik Nr 2
do Uchwały Nr II /6/ 2002
Rady Miejskiej w Białej Piskiej
z dnia 9 grudnia 2002r.II Komisja Oświaty Kultury, Zdrowia i Sportu Rady Miejskiej w Białej Piskiej.1. P. Michał Żarski – Przewodniczący Komisji
2. P. Adam Kazimierz Sobolewski – Zastępca Przewodniczącego
3. P. Grażyna Maria Gołębiewska – Członek Komisji
4. P. Jarosław Wysocki – Członek Komisji
5. P. Dariusz Charubin – Członek Komisji
6. P. Mirosław Kropiewnicki – Członek Komisji
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr II/ 6 /2002
Rady Miejskiej w Białej Piskiej
z dnia 9 grudnia 2002r.
III Komisja Budownictwa Zagospodarowania Przestrzennego, Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Białej Piskiej.


1. P. Zbigniew Piotr Mackiewicz – Przewodniczący Komisji
2. P Jarosław Wysocki – Zastępca Przewodniczącego
3. P. Wojciech Zieliński – Członek Komisji
4. P. Jan Łepkowski – Członek Komisji
5. P. Elżbieta Sakowska – Członek Komisji
Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr II/ 6 /2002
Rady Miejskiej w Białej Piskiej
z dnia 9 grudnia 2002r.
IV Komisji Rolnictwa Rady Miejskiej w Białej Piskiej.1. P. Sławomir Duda – Przewodniczący Komisji
2. P. Jan Łepkowski – Zastępca Przewodniczącego
3. P. Stanisław Kruszyński – Członek Komisji
4. P. Jerzy Dobrzycki – Członek Komisji
5. P. Zbigniew Piotr Mackiewicz - Członek Komisji
6. P. Edward Dąbkowski – Członek Komisji


Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Dobrzycki
Data powstania: czwartek, 26 cze 2003 14:35
Data opublikowania: piątek, 27 cze 2003 17:33
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 2499 razy