BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy

Nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Biała Piska przeznaczone do dzierżawy zgodnie z art. 13 i 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst: dz. U.Nr 261, poz.2603 ze zm.)
1. Położenie nieruchomości : Biała Piska ul. Witosa
Opis nieruchomości:
-działka gruntu część z działki numer 296/10 o powierzchni 2,00 ar, dzierżawa działki warzywnej na rzecz pana Kosakowskiego K.; okres wykonywania umowy dzierżawy do trzech lat; wysokość czynszu dzierżawnego wynosi 7,00zł.
-działka gruntu część z działki numer 296/10 o powierzchni 2,00 ar, dzierżawa działki warzywnej na rzecz Pani Tereszczak Z.; okres wykonywania umowy dzierżawy do trzech lat; wysokość czynszu dzierżawnego wynosi 7,00zł.
-działka gruntu część z działki numer 296/10 o powierzchni 2,00 ar, dzierżawa działki warzywnej na rzecz Pana Kalinowskiego H.; okres wykonywania umowy dzierżawy do trzech lat; wysokość czynszu dzierżawnego wynosi 7,00zł.
2. Wyżej opisane nieruchomości gruntowe zostały przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz w/w użytkowników działek warzywnych.
3. Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 2006.04.13 do dnia 2006.05.04 poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej. Informacja o podaniu do publicznej wiadomości została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w prasie lokalnej tj. w Gazecie Piskiej. Po tym okresie nieruchomość zostanie przeznaczone do dzierżawy
Data powstania: czwartek, 13 kwi 2006 10:49
Data opublikowania: czwartek, 13 kwi 2006 11:20
Data edycji: czwartek, 13 kwi 2006 11:21
Data przejścia do archiwum: piątek, 21 kwi 2006 09:28
Opublikował(a): Radosław Laszkowski
Zaakceptował(a): Radosław Laszkowski
Artykuł był czytany: 1640 razy
Ilość edycji: 3