BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestry i ewidencje

Rejesty ogólnodostępne

 • Rejestr obiektów turystycznych
 • Rejestr zezwoleń na sprzedaż alkoholu

  Rejesty Inne

 • Mieszkańców
 • Wyborców
 • Zamieszkania cudzoziemców
  Ewidencje Ogólnodostępne

 • Zezwoleń na zbiórki publiczne
 • Ewidencje obiektów świadczących usługi hotelarskie
 • Ewidencje podmiotów gospodarczych
 • Ewidencja działalności gospodarczej
 • Ewidencja Instytucji i Placówek Kulturalnych