BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Rejestry i ewidencje

Rejestry Ogólnodostępne

  • Rejestr wydanych decyzji o warunkach zabudowy
  • Rejestr wypisów z planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy
  • Rejestr prowadzonych postępowań z zakresu zamówień publicznych
  • Rejestr zawartych umów inwestycyjnych

    Ewidencje Inne

  • Pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych