BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O URUCHOMIENIU KOMUNIKATÓW SYGNALIZUJĄCYCH SPOSOBY I TERMINY ZWALCZANIA MSZYC NA PRZENŻYCIE OZIMYM

Data powstania: czwartek, 25 maj 2017 12:25
Data opublikowania: czwartek, 25 maj 2017 12:30
Opublikował(a): Barbara Jabłońska
Zaakceptował(a): Barbara Jabłońska
Artykuł był czytany: 1837 razy

INFORMACJA O URUCHOMIENIU KOMUNIKATÓW SYGNALIZUJĄCYCH SPOSOBY I TERMINY ZWALCZANIA SKRZYPIONEK NA PRZENŻYCIE OZIMYM

Data powstania: czwartek, 25 maj 2017 12:16
Data opublikowania: czwartek, 25 maj 2017 12:25
Opublikował(a): Barbara Jabłońska
Zaakceptował(a): Barbara Jabłońska
Artykuł był czytany: 1856 razy


Informacja o uruchomieniu kolejnej pomocy dla rolników , którzy w 2016 r ponieśli starty spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi.

W załączeniu pismo Wojewody Warmińsko - Mauzrskiego  znak IGR-XI.7160.204.2016 z dnia 29.11.2016 r.

Data powstania: środa, 30 lis 2016 14:51
Data opublikowania: środa, 30 lis 2016 14:54
Opublikował(a): Barbara Jabłońska
Zaakceptował(a): Barbara Jabłońska
Artykuł był czytany: 2069 razy

Informacja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie w sprawie wstrzymania zbioru ślimaka winniczka (Helix Pomatia) na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w 2014r.

Informuję się, iż do Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej wpłynęło pismo znak. WOPN-OOP.6401.4.6.2014.EK Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie w srawie wstrzymania zbioru ślimaka winniczka (Heliź pomatia) na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w roku 2014r.
Treść pisma w załączeniu.
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 4 kwi 2014 14:03
Data opublikowania: piątek, 4 kwi 2014 14:08
Opublikował(a): Barbara Jabłońska
Zaakceptował(a): Barbara Jabłońska
Artykuł był czytany: 3849 razy

Informacja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie w sprawie szkód wyrządzonych przez wilki w pogłowiu zwierząt gospodarczych i zapobieganiu przed szkodami

Informuję się, iż do Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej wpłynęło pismo znak. WOPN-OOP.680.9.2014.EK Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie w srawie
szkód wyrządzonych przez wilki w pogłowiu zwierząt gospodarczych i zapobieganiu przed szkodami wyrządzanymi przez te drapieżniki.
Treść pisma i i poradnika ochrony zwierząt hodowlanych przed wilkami w załączeniu.
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 4 kwi 2014 07:50
Data opublikowania: piątek, 4 kwi 2014 13:59
Opublikował(a): Barbara Jabłońska
Zaakceptował(a): Barbara Jabłońska
Artykuł był czytany: 3916 razy

Informacja dla właścicieli gruntów leśnych położonych na terenie gminy Biała Piska

Na podstawie art. 21 ust. 4 i 5 Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 t.j. ze zm.) uprzejmie informuję, iż w dniu 02 września 2013 roku do Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej wpłynęło 47 projektów uproszczonych planów urządzenia lasu, celem wyłożenia do publicznego wglądu na okres 60 dni.
Projekty te udostępnione są w siedzibie Urzędu Miejskiego w pokoju numer 15 w godzinach pracy Urzędu, tj. od 7.00 do 15.00 w terminie do 02 listopada 2013 roku. Burmistrz Białej Piskiej jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie wszystkich właścicieli lasów na terenie Gminy Biała Piska, z zaznaczeniem, iż uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.
Właściciele lasów mogą składać w terminie 30 dni, tj. od 03 października 2013 r. do 02 listopada 2013 r., zastrzeżenia i wnioski w sprawie w/w planu.