BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów Gminy Biała Piska przez podmioty wykonujące zawodowo działalność lobbingową w 2017 r.

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 5 sty 2018 12:11
Data opublikowania: piątek, 5 sty 2018 12:14
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 2000 razy

Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów Gminy Biała Piska przez podmioty wykonujące zawodowo działalność lobbingową w 2016 r.

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 21 lut 2017 08:07
Data opublikowania: wtorek, 21 lut 2017 08:09
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 2843 razy

Działalność lobbingowa

Działalność lobbingowa polega na reprezentowaniu interesów osób lub jednostek, na rzecz których działają podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty realizujące czynności wchodzące w jej zakres bez wpisu do rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową, prowadzonego przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej.

 

Zasady dotyczące sposobu postępowania pracowników Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa zostały określone zarządzeniem Nr 185/1/2015 Burmistrza Białej Piskiej z dnia 27 listopada 2015 r. - treść aktu.


Podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową mogą zgłaszać do organów gminy Biała Piska:

  1. wnioski o podjęcie określonej inicjatywy legislacyjnej,
  2. propozycje rozwiązań prawnych,
  3. opinie na temat proponowanych rozwiązań prawnych, zawierające opis przewidywanych skutków ich wprowadzenia,
  4. propozycje odbycia spotkań w celu omówienia określonej kwestii uregulowanej prawnie lub wymagającej takiej regulacji,
  5. zgłoszenie zainteresowania pracami nad projektem aktu normatywnego.

Informacje o działaniach podejmowanych wobec organów gminy Biała Piska przez podmioty wykonujące zawodowo działalność lobbingową.

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 19 sty 2016 13:43
Data opublikowania: wtorek, 19 sty 2016 13:45
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 3647 razy