BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

DODATEK MIESZKANIOWY

piątek, 16 mar 2012 08:24
Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, które ma na celu pomoc w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Pomoc ta przysługuje w przypadkach określonych przepisami ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017, poz.180 ze zm.)
Czytaj całość