BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestry i ewidencje

Rejestry Ogólne

  • Rejestr wymiarowy
  • Rejestr wydanych decyzji
  • Rejestr zaświadczeń o dochodowości i niezaleganiu
  • Rejest wydanych zaświadczeń uprawniających do otrzymania bonów paliwowych przez podatnika rolnego
  • Rejest udzielonych ulg inwestycyjnych
  • Rejestr udzielonych ulg w podatku rolnym z tytułu zakupu-dzierżawy gruntów