BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Uchwała Nr XXIX(281)05

poniedziałek, 14 lut 2005 11:50
Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 2 lutego 2005r. w sprawie rozpatrzenia skargi Spółdzielni Mieszkaniowej w Białej Piskiej na działalność Burmistrza Białej Piskiej.
Czytaj całość

Uchwała Nr XXVIII( 282)05

poniedziałek, 14 lut 2005 11:52
Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 2 lutego 2005r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Iwony Bogdańskiej na działalność Burmistrza Białej Piskiej.
Czytaj całość

Uchwała Nr XXIX/283/05

poniedziałek, 14 lut 2005 11:53
Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 2 lutego 2005r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Haliny Filipkowskiej na działalność Burmistrza Białej Piskiej dotyczącej wprowadzenia zakazu handlu obwoźnego we wsi Skarżyn.
Czytaj całość

Uchwała Nr XXIX(284)05

poniedziałek, 14 lut 2005 11:54
Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 2 lutego 2005r. w sprawie nadania imienia hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum w Białej Piskiej.
Czytaj całość

UCHWAŁA Nr XXIX/285/05

poniedziałek, 14 lut 2005 11:56
Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 2 lutego 2005r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Biała Piska
Czytaj całość

UCHWAŁA Nr XXIX /286/ 2005

poniedziałek, 14 lut 2005 11:57
Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 2 lutego 2005r. w sprawie wynagrodzenia pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i przedszkolu na terenie Gminy Biała Piska.
Czytaj całość

UCHWAŁA Nr XXIX/ 287/05

poniedziałek, 14 lut 2005 11:57
Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 2 lutego 2005r. w sprawie określenia trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli
Czytaj całość

Uchwała Nr XXIX/288/05

poniedziałek, 14 lut 2005 11:59
Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 2 lutego 2005r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
Czytaj całość

Uchwała Nr XXIX/289/05

poniedziałek, 14 lut 2005 12:00
Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 2 lutego 2005r. w sprawie przekazania aportu niepieniężnego do Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Białej Piskiej
Czytaj całość

Uchwała Nr XXIX/291/05

poniedziałek, 14 lut 2005 12:03
Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 2 lutego 2005r. w sprawie konsultacji społecznych dotyczących nadania nazwy miejscowości
Czytaj całość

Uchwała Nr XXIX/292/05

poniedziałek, 14 lut 2005 12:04
Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 2 lutego 2005r. w sprawie konsultacji społecznych dotyczących nazwy miejscowości
Czytaj całość

Uchwała Nr XXIX/293/05

poniedziałek, 14 lut 2005 12:06
Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 2 lutego 2005r. w sprawie konsultacji społecznych dotyczących nazwy miejscowości
Czytaj całość

Uchwała Nr XXIX/295/05

poniedziałek, 14 lut 2005 12:08
Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 2 lutego 2005r. w sprawie konsultacji społecznych dotyczących nazwy miejscowości
Czytaj całość

Uchwała Nr XXIX/296/05

poniedziałek, 14 lut 2005 12:14
Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 2 lutego 2005r. w sprawie konsultacji społecznych dotyczących nazwy miejscowości
Czytaj całość

UCHWAŁA Nr XXIX/297/05

poniedziałek, 14 lut 2005 12:16
Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 2 lutego 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/211/04 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej położonej w Orłowie,stanowiącej własność Gminy Biała Piska.
Czytaj całość

UCHWAŁA Nr XXIX/298/05

poniedziałek, 14 lut 2005 12:18
Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 2 lutego 2005r. w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej położonej w Białej Piskiej przy ul. Konopnickiej 6, stanowiącej własność Gminy Biała Piska.
Czytaj całość

UCHWAŁA Nr XXIX/299/05

poniedziałek, 14 lut 2005 12:19
Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 2 lutego 2005r. w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej położonej w Drygałach przy ul. Targowej 5, stanowiącej własność Gminy Biała Piska.
Czytaj całość

UCHWAŁA Nr XXIX(300)05

poniedziałek, 14 lut 2005 12:21
Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 2 lutego 2005r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Sulimach, stanowiącej własność Gminy Biała Piska.
Czytaj całość

UCHWAŁA Nr XXIX(301)05

poniedziałek, 14 lut 2005 12:29
Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 2 lutego 2005r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Sulimach, stanowiącej własność Gminy Biała Piska.
Czytaj całość

UCHWAŁA Nr XXIX(302)05

poniedziałek, 14 lut 2005 12:30
Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 2 lutego 2005r w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Grodzisku, stanowiącej własność Gminy Biała Piska.
Czytaj całość

Uchwała Nr XXIX/303/05

poniedziałek, 14 lut 2005 12:01
Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 2 lutego 2005r. w sprawie konsultacji społecznych dotyczących nadania nazwy miejscowości
Czytaj całość

Uchwała Nr XXX/308/05

środa, 9 mar 2005 10:57
Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 03 marca 2005r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/229/04 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 30 września 2004 r. w sprawie Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Biała Piska na lata 2004 - 2013
Czytaj całość

Uchwała Nr XXXI/318/05

piątek, 15 kwi 2005 08:46
Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 13 kwietnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Czytaj całość

Uchwała Nr XXXI/319/05

poniedziałek, 18 kwi 2005 08:40
Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 13 kwietnia 2005 r. w sprawie Regulaminu udzielana pomocy materialnej uczniom o charakterze socjalnym
Czytaj całość

Uchwała Nr XXXI/320/05

poniedziałek, 18 kwi 2005 08:43
Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 13 kwietnia 2005 r. w sprawie Programu "Integracja społeczna i zawodowa osób z Gminy Biała Piska zagrożonych wykluczeniem społecznym i marginalizacją na lata 2005 – 2007”
Czytaj całość

Uchwała Nr XXXIX/368/05

środa, 8 lut 2006 09:20
Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”
Czytaj całość