BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Uchwała Nr XVI/132/2004

poniedziałek, 1 mar 2004 11:50
Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej położonej w Drygałach przy ul. Grunwaldzkiej 18, stanowiącej własność Gminy Biała Piska
Czytaj całość

Uchwała Nr XVI/133/2004

poniedziałek, 1 mar 2004 11:33
Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej położonej w Białej Piskiej przy ul. Moniuszki 4 stanowiącej własność Gminy Biała Piska.
Czytaj całość

Uchwała Nr XVI/134/2004

poniedziałek, 1 mar 2004 11:22
Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej położonej w Białej Piskiej przy ul. Sienkiewicza 23, stanowiącej własność Gminy Biała Piska.
Czytaj całość

Uchwała Nr XVI/135/2004

poniedziałek, 1 mar 2004 11:13
Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej położonej w Białej Piskiej przy ul. Słowackiego 6 stanowiącej własność Gminy Biała Piska.
Czytaj całość

Uchwała Nr XVI/136/2004

poniedziałek, 1 mar 2004 11:35
Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej położonej w Białej Piskiej przy ul. Kajki 4 wraz z oddaniem w wieczyste użytkowanie części ułamkowej w gruncie, stanowiącej własność Gminy Biała Piska.
Czytaj całość

Uchwała Nr XVI/137/2004

poniedziałek, 1 mar 2004 11:37
Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej położonej w Białej Piskiej przy ul. Kościuszki 7, stanowiącej własność Gminy Biała Piska.
Czytaj całość

Uchwała Nr XVI/138/2004

poniedziałek, 1 mar 2004 11:53
Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Białej Piskiej przy ul. Kajki 1 stanowiącej własność Gminy Biała Piska.
Czytaj całość

Uchwała Nr XVI/139/2004

poniedziałek, 1 mar 2004 11:31
Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej położonej w Bemowie Piskim przy ul. Lipowej 92, stanowiącej własność Gminy Biała Piska.
Czytaj całość

Uchwała Nr XVI/140/2004

poniedziałek, 1 mar 2004 12:20
Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej położonej w Białej Piskiej przy ul. Sienkiewicza 8, stanowiących własność Gminy Biała Piska.
Czytaj całość

Uchwała Nr XVI/141/2004

poniedziałek, 1 mar 2004 12:05
Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 26 lutego 2004 w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej położonej w Białej Piskiej przy ul. Konopnickiej 3, stanowiącej własność Gminy Biała Piska.
Czytaj całość

Uchwała Nr XVI/142/2004

poniedziałek, 1 mar 2004 11:42
Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Orłowie stanowiącej własność Gminy Biała Piska.
Czytaj całość

Uchwała Nr XVI/143/2004

poniedziałek, 1 mar 2004 11:17
Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych w Drygałach przy ul. Szkolnej, stanowiących własność Gminy Biała Piska.
Czytaj całość

Uchwała Nr XVI/144/2004

poniedziałek, 1 mar 2004 11:52
Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych w Białej Piskiej przy ul. Prusa, stanowiących własność Gminy Biała Piska.
Czytaj całość

Uchwała Nr XVI/145/2004

poniedziałek, 1 mar 2004 11:15
Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych w Bemowie Piskim stanowiących własność Gminy Biała Piska.
Czytaj całość

Uchwała Nr XVI/146/2004

poniedziałek, 1 mar 2004 11:21
Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Drygałach stanowiącej własność Gminy Biała Piska.
Czytaj całość

Uchwała Nr XVI/147/2004

poniedziałek, 1 mar 2004 11:38
Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Białej Piskiej przy ul. Piłsudskiego stanowiącej własność Gminy Biała Piska.
Czytaj całość

Uchwała Nr XVI/148/2004

poniedziałek, 1 mar 2004 11:40
Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Kumielsku stanowiącej własność Gminy Biała Piska.
Czytaj całość

Uchwała Nr XVI/149/2004

poniedziałek, 1 mar 2004 11:48
Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie zamiany nieruchomości niezabudowanych położonych na terenie obrębu wsi Kumielsk.
Czytaj całość

Uchwała Nr XVI/150/2004

poniedziałek, 1 mar 2004 11:46
Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Kumielsku stanowiącej własność Gminy Biała Piska.
Czytaj całość

Uchwała Nr XVI/151/2004

poniedziałek, 1 mar 2004 11:45
Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Kumielsku stanowiącej własność Gminy Biała Piska.
Czytaj całość

Uchwała Nr XVI/152/2004

poniedziałek, 1 mar 2004 11:43
Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Kumielsku stanowiącej własność Gminy Biała Piska.
Czytaj całość

Uchwała Nr XVI/153/2004

poniedziałek, 1 mar 2004 12:03
Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Kumielsku, stanowiącej własność Gminy Biała Piska.
Czytaj całość

Uchwała Nr XVI/154/2004

poniedziałek, 1 mar 2004 12:01
Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie nieodpłatnego przeniesienia na własność Gminy Biała Piska nieruchomości niezabudowanej położonej w Kowalewie, stanowiącej własność Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych.
Czytaj całość