BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Uchwała Nr XII/66/2003

środa, 1 paź 2003 14:11
w sprawie zmiany Uchwały Nr X(61)03 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 30 czerwca 2003r w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI(158)2000 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 27 kwietnia 2000 roku w sprawie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Biała Piska.
Czytaj całość

Uchwała Nr XII/67/2003

środa, 1 paź 2003 14:15
w sprawie skierowania do Prokuratury Rejonowej w Piszu wniosku o wszczęcie dochodzenia odnośnie napisanego i kolportowanego pisma dotyczącego radnych
Czytaj całość

Uchwała Nr XII/69/2003

środa, 1 paź 2003 14:20
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV (244) 2001 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 11 maja 2001r. w sprawie wyboru Komitetu Sterującego pracami wprowadzającymi Strategię Rozwoju Zrównoważonego Miasta i Gminy Biała Piska na lata 2001-2015
Czytaj całość

Uchwala Nr XII/70/2003

środa, 1 paź 2003 14:21
w sprawie określenia procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
Czytaj całość

Uchwałą Nr XII/71/2003

środa, 1 paź 2003 14:27
w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejsmkiej w Białej Piskiej kontroli w zakresie przeprowadzania przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy oraz zasad przekazywania mienia szkolnego.
Czytaj całość

Uchwała Nr XII/72/2003

środa, 1 paź 2003 14:29
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym gminy za pracę w organach gminy oraz przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.
Czytaj całość

Uchwała Nr XII/74/2003

środa, 1 paź 2003 14:32
w sprawie skierowania do Sądu Pracy w Ełku pozwu o zasądzenie kwoty pieniężnej stanowiącej równowartość pobranej nagrody z okazji „Dnia Samorządowca” w 2001r i 2002r. przez Burmistrza Miasta i Gminy Pana Andrzeja Kurzątkowskiego.
Czytaj całość

Uchwała Nr XIII/75/2003

piątek, 7 lis 2003 07:16
Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 30 października 2003 r. w sprawie wyrażenia opinii w zakresie projektu uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego o likwidacji Wojewódzkiej Przychodni Skórno – Wenerologicznej w Olsztynie.
Czytaj całość

Uchwała Nr XIII/76/2003

piątek, 7 lis 2003 07:19
Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 30 października w sprawie zmiany Uchwały Nr X(63)03 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie regulaminu przeprowadzania wyborów ławników do Sądu Rejonowego w Piszu
Czytaj całość

Uchwała Nr XIII/78/2003

czwartek, 6 lis 2003 14:10
w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w Białej Piskiej przy ul. Kościuszki stanowiących własność Gminy Biała Piska.
Czytaj całość

Uchwała Nr XIII/79/2003

czwartek, 6 lis 2003 14:14
Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 30 października 2003r. w sprawie nieodpłatnego przeniesienia na własność gminy Biała Piska nieruchomości zabudowanych położonych na terenie obrębu Bemowo Piskie stanowiących własność Skarbu Państwa – Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.
Czytaj całość

Uchwała Nr XIII/80/2003

czwartek, 6 lis 2003 14:32
Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 30 października 2003 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych w Bemowie Piskim stanowiących własność Gminy Biała Piska.
Czytaj całość

Uchwała Nr XIII/81/2003

czwartek, 6 lis 2003 14:35
Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 30 października 2003 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych na terenie obrębu wsi Sulimy stanowiących własność Gminy Biała Piska.
Czytaj całość

Uchwała Nr XIII/82/2003

czwartek, 6 lis 2003 14:37
Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 30 października 2003 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie wsi Kumielsk.
Czytaj całość

Uchwała Nr XIII/83/2003

piątek, 7 lis 2003 06:55
Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 30 października 2003 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie obrębu wsi Łodygowo stanowiącej własność Gminy Biała Piska.
Czytaj całość

Uchwała Nr XIII/84/2003

piątek, 7 lis 2003 07:02
Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 30 października 2003 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Rolkach stanowiącej własność Gminy Biała Piska.
Czytaj całość

Uchwała Nr XIII/85/2003

piątek, 7 lis 2003 07:04
Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 30 października 2003 r. w sprawie zamiany nieruchomości niezabudowanych położonych w Białej Piskiej przy ul. Moniuszki
Czytaj całość

Uchwała Nr XIII/86/2003

piątek, 7 lis 2003 07:08
Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 30 października 2003 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Białej Piskiej przy ul. Żeromskiego stanowiącej własność Gminy Biała Piska.
Czytaj całość

Uchwała Nr XIII/87/2003

czwartek, 6 lis 2003 14:30
Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 30 października 2003 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych w Białej Piskiej przy ul. Prusa stanowiących własność Gminy Biała Piska.
Czytaj całość

Uchwała Nr XIII/88/2003

piątek, 7 lis 2003 06:58
Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 30 października 2003 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowych położonych w Drygałach przy ul. Targowej i przy ul. Kościuszki stanowiących własność Gminy Biała Piska.
Czytaj całość

Uchwała Nr XIII/89/2003

czwartek, 6 lis 2003 14:24
Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 30 października 2003 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej na terenie obrębu wsi Lisy stanowiącej własność Gminy Biała Piska.
Czytaj całość

Uchwała Nr XIII/90/2003

piątek, 7 lis 2003 06:53
Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 30 października 2003 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Białej Piskiej przy ul. Moniuszki stanowiącej własność Gminy Biała Piska.
Czytaj całość

Uchwała Nr XIII/91/2003

piątek, 7 lis 2003 07:00
Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 30 października 2003 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej położonej na terenie obrębu wsi Skarżyn stanowiących własność Gminy Biała Piska.
Czytaj całość

Uchwała Nr XIII/92/2003

czwartek, 6 lis 2003 14:28
Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 30 października 2003 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej położonej w Białej Piskiej przy ul. Sienkiewicza stanowiącej własność Gminy Biała Piska.
Czytaj całość

Uchwałą Nr XIII/93/2003

piątek, 7 lis 2003 07:10
Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 30 października 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania projektu planu miejscowego miasta Biała Piska.
Czytaj całość

Uchwała Nr XIII/94/2003

piątek, 7 lis 2003 07:13
Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 30 października 2003 r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Piska.
Czytaj całość

Uchwała Nr XIII/96/2003

piątek, 7 lis 2003 08:01
Rady Miejskiej w Białej Piskiej
z dnia 30 października 2003 r.
w sprawie akceptacji zmiany charakteru użytkowania gruntu rolnego na leśny.
Czytaj całość

Uchwała Nr XIV/98/2003

poniedziałek, 15 gru 2003 14:47
Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 11 grudnia 2003r. w sprawie obniżenia ceny żyta przyjętej jako podstawa obliczania podatku rolnego
Czytaj całość

Uchwała Nr XIV/99/2003

poniedziałek, 15 gru 2003 14:50
Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 11 grudnia 2003r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
Czytaj całość

Uchwała Nr XIV/102/2003

poniedziałek, 15 gru 2003 14:56
Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 11 grudnia 2003r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów
Czytaj całość

Uchwała Nr XIV/103/2003

poniedziałek, 15 gru 2003 14:57
Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 11 grudnia 2003r. w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia oraz terminu rozliczania się z inkasa
Czytaj całość

Uchwała Nr XIV/104/2003

poniedziałek, 15 gru 2003 11:33
Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 11 grudnia 2003r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.
Czytaj całość

Uchwała Nr XIV/109/2003

poniedziałek, 15 gru 2003 14:58
Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 11 grudnia 2003 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta i Gminy Biała Piska
Czytaj całość

Uchwała Nr XIV/110/2003

poniedziałek, 15 gru 2003 10:42
Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej położonej w Białej Piskiej przy ul. Plac Adama Mickiewicza 7 stanowiącej własność Gminy Biała Piska
Czytaj całość

Uchwała Nr XIV/111/2003

poniedziałek, 15 gru 2003 10:47
Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej położonej w Białej Piskiej przy ul. Plac Adama Mickiewicza 23 stanowiącej własność Gminy Biała Piska
Czytaj całość

Uchwała Nr XIV/112/2003

poniedziałek, 15 gru 2003 10:10
Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie sprzedaży ½ części nieruchomości położonej w Drygałach przy ul. Kościuszki 6 stanowiącej własność Gminy Biała Piska
Czytaj całość

Uchwała Nr XIV/113/2003

poniedziałek, 15 gru 2003 09:48
Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie obrębu wsi Nitki stanowiącej własność Gminy Biała Piska
Czytaj całość

Uchwała Nr XIV/115/2003

poniedziałek, 15 gru 2003 08:41
Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Białej Piskiej przy ulicy Kajki stanowiących własność Gminy Biała Piska.
Czytaj całość

Uchwała Nr XIV/116/2003

poniedziałek, 15 gru 2003 08:37
Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej położonej w Białej Piskiej przy ul. Kajki 2 wraz z oddaniem w wieczyste użytkowanie części ułamkowej w gruncie, stanowiącej własność Gminy Biała Piska.
Czytaj całość

Uchwała Nr XIV/117/2003

poniedziałek, 15 gru 2003 09:50
Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych w Białej Piskiej przy ulicy Sportowej.
Czytaj całość

Uchwała Nr XIV/118/2003

poniedziałek, 15 gru 2003 10:52
Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanych położonych na terenie obrębu Sokoły Jeziorne stanowiących własność Gminy Biała Piska
Czytaj całość

Uchwała Nr XIV/119/2003

poniedziałek, 15 gru 2003 08:39
Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej położonej w Białej Piskiej przy ul. Piłsudskiego 4 stanowiącej własność Gminy Biała Piska.
Czytaj całość

Uchwała Nr XIV/120/2003

poniedziałek, 15 gru 2003 14:59
Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 11 grudnia 2003r. w sprawie Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok
Czytaj całość

Uchwała Nr XV/124/2003

wtorek, 6 sty 2004 13:50
Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Białej Piskiej na 2004r.
Czytaj całość

Uchwała Nr XV/125/2003

wtorek, 6 sty 2004 13:52
Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie powołania doraźnej komisji do ustalenia celów i zakresów współpracy zmierzających do podpisania umowy partnerskiej z gminami Tarp, Eggeberk, Oeversee w Niemczech.
Czytaj całość