BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

Spis spraw

Do zakresu działania Urzędu należy zapewnienie warunków należytego wykonywania spoczywających na Gminie zadań:

  • własnych, wynikających z ustawy,
  • zleconych, z zakresu administracji rządowej,
  • wykonywanych na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej,
  • publicznych, powierzonych Gminie w drodze porozumienia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego.

 

Do zadań Urzędu należą pomoc organom Gminy w wykonywaniu ich zadań. W szczególności do zadań Urzędu należy:

  • przygotowanie materiałów niezbędnych do podejmowania uchwał, wydawania decyzji, zarządzeń, postanowień i innych aktów z zakresu administracji publicznej oraz podejmowanie innych czynności prawnych przez organy Gminy,
  • wykonywanie budżetu Gminy oraz innych aktów organów Gminy,
  • zapewnienie organom Gminy możliwości przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków,
  • zapewnienie warunków organizacyjnych do odbywania sesji Rady i posiedzeń jej komisji,
  • prowadzenia zbioru przepisów gminnych dostępnych do powszechnego wglądu w siedzibie Urzędu, realizacja obowiązków i uprawnień służących Urzędowi jako pracodawcy – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa pracy.
Data powstania: piątek, 27 cze 2003 19:08
Data opublikowania: piątek, 27 cze 2003 19:09
Data edycji: wtorek, 5 mar 2019 10:00
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 43032 razy
Ilość edycji: 1