BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Zarządzenie Burmistrza w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji z pominięciem otwartego konkursu ofert w zakresie "Kultura fizyczna w 2017 r."

Pliki do pobrania:

Data powstania: wtorek, 21 lut 2017 08:04
Data opublikowania: wtorek, 21 lut 2017 08:06
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 1723 razy

Oferta LUKS "Orzeł" Drygały

Pliki do pobrania:

Data powstania: poniedziałek, 6 lut 2017 14:52
Data opublikowania: poniedziałek, 6 lut 2017 14:54
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 2111 razy

Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji w zakresie "Kultura fizyczna w 2017 r."

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 26 sty 2017 10:46
Data opublikowania: czwartek, 26 sty 2017 10:48
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 2433 razy

Zarządzenie Burmistrza w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji w zakresie "Kultura fizyczna w 2017 r."

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 13 sty 2017 09:26
Data opublikowania: piątek, 13 sty 2017 09:27
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 2821 razy

Zarządzenie Burmistrza w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji w zakresie "Ochrona i promocja zdrowia" w 2017 r.

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 30 gru 2016 09:19
Data opublikowania: piątek, 30 gru 2016 09:20
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 3281 razy

Zarządzenie Burmistrza w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji w zakresie "Opieka medyczna i rehabilitacyna" w 2017 r.

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 30 gru 2016 09:18
Data opublikowania: piątek, 30 gru 2016 09:19
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 3249 razy

Zarządzenie Burmistrza w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji w zakresie "Zwiększenie dostępności do poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej" w 2017 r.

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 30 gru 2016 09:16
Data opublikowania: piątek, 30 gru 2016 09:18
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 3246 razy

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2017 realizacji zadania publicznego o nazwie "Ochrona i promocja zdrowia"

Pliki do pobrania:

Data powstania: poniedziałek, 28 lis 2016 15:04
Data opublikowania: poniedziałek, 28 lis 2016 15:09
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 4258 razy

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2017 realizacji zadania publicznego o nazwie "Zwiększenie dostępności do poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej"

Pliki do pobrania:

Data powstania: poniedziałek, 28 lis 2016 09:28
Data opublikowania: poniedziałek, 28 lis 2016 09:32
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 4266 razy

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2017 realizacji zadania publicznego o nazwie "Opieka medyczna i rehabilitacyjna"

Pliki do pobrania:

Data powstania: poniedziałek, 28 lis 2016 09:18
Data opublikowania: poniedziałek, 28 lis 2016 09:28
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 4273 razy

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego o nazwie "Kultura fizyczna w 2017 roku"

Pliki do pobrania:

Data powstania: poniedziałek, 28 lis 2016 08:53
Data opublikowania: poniedziałek, 28 lis 2016 09:15
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 4262 razy

Program współpracy Gminy Biała Piska z organizacjami pozarządowymi w 2017 r.

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 28 paź 2016 11:29
Data opublikowania: piątek, 28 paź 2016 12:21
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 5056 razy

Informacja o przeprowadzeniu konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Biała Piska z organizacjami pozarządowymi w 2017 r.

Pliki do pobrania:

Data powstania: wtorek, 27 wrz 2016 08:53
Data opublikowania: wtorek, 27 wrz 2016 08:54
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 5858 razy

Ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowej do zaopiniowania ofert składanych w otwartych konkursach ofert w 2017 r.

Pliki do pobrania:

Data powstania: wtorek, 13 wrz 2016 11:33
Data opublikowania: wtorek, 13 wrz 2016 11:36
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 6237 razy

Projekt programu współpracy Gminy Biała Piska z organizacjami pozarządowymi na rok 2017

Pliki do pobrania:

Data powstania: poniedziałek, 12 wrz 2016 14:15
Data opublikowania: poniedziałek, 12 wrz 2016 14:42
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 6248 razy

Dotacje dla NGO

Nowe wzory ofert, umów i sprawozdań

Informuje się, że od 3 września 2016 zaczyna obowiązywać nowe rozporządzenie Ministra RPiPS dotyczące nowych wzorów wniosków o dotacje dla NGO na realizację zadań publicznych, umowy dotacyjnej i sprawozdania z realizacji.

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, zostało opublikowane 19 sierpnia 2016 r. w Dzienniku Ustaw (numer pozycji: 1300).

Co zawiera rozporządzenie

Rozporządzenie zawiera w sumie aż 6 wzorów: 2 wzory oferty, 2 sprawozdania i 2 umowy. Stworzono po dwa wzory dla każdego z trzech rodzajów dokumentów, ponieważ pojawiła się potrzeba oddzielnych formularzy dla konkursów na regranting.

Nowe wzory nie tylko wyróżniają konkursy z podzlecaniem. Zgodnie z intencją projektodawcy, powinny być również łatwiejsze w stosowaniu (niż poprzednie) w konkursach na zadania wieloletnie.

Wejście w życie i przepisy przejściowe.

Nowe rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Opublikowane zostało 19 sierpnia więc wejdzie w życie 3 września 2016 r.

Opublikowane właśnie rozporządzenie zastąpi dotychczasową regulację ze wzorami wykorzystywanymi w konkursach, czyli rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

Stare rozporządzenie z 2010 r., na mocy przepisów przejściowych, przez jakiś czas jest jeszcze ważne. Jego przepisy nadal mają zastosowanie:

  • do otwartych konkursów ofert ogłoszonych przed dniem wejścia w życie nowego rozporządzenia (przed 3 września 2016 r.),
  • do ofert składanych w innym trybie niż otwarty konkurs złożonych przed dniem wejścia w życie nowego rozporządzenia (przed 3 września 2016 r.).

Rozporządzenie z 2010 r. będzie więc nadal stosowane np. przez organizacje pozarządowe sprawozdające się z realizacji zadań w konkursach ogłoszonych w pierwszej połowie 2016 r.  (i wcześniejszych).

Pliki do pobrania:

Data powstania: wtorek, 23 sie 2016 07:32
Data opublikowania: czwartek, 25 sie 2016 07:36
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 6834 razy


Sprawozdanie z realizacji w 2015 roku programu współpracy Gminy Biała Piska z organizacjami pozarządowymi

Pliki do pobrania:

Data powstania: poniedziałek, 4 kwi 2016 14:45
Data opublikowania: poniedziałek, 4 kwi 2016 14:51
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 10523 razy

Zarządzenie Burmistrza w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji w zakresie "Kultura fizyczna w 2016 r."

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 7 sty 2016 12:47
Data opublikowania: czwartek, 7 sty 2016 12:50
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 13097 razy

Zarządzenie Burmistrza w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji w zakresie "Opieka medyczna i rehabilitacyna" w 2016 r.

Pliki do pobrania:

Data powstania: poniedziałek, 4 sty 2016 12:20
Data opublikowania: poniedziałek, 4 sty 2016 12:21
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 13227 razy

Zarządzenie Burmistrza w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji w zakresie "Ochrona i promocja zdrowia" w 2016 r.

Pliki do pobrania:

Data powstania: poniedziałek, 4 sty 2016 12:18
Data opublikowania: poniedziałek, 4 sty 2016 12:20
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 13227 razy

Zarządzenie Burmistrza w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji w zakresie "Zwiększenie dostępności do poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej" w 2016 r.

Pliki do pobrania:

Data powstania: poniedziałek, 4 sty 2016 12:15
Data opublikowania: poniedziałek, 4 sty 2016 12:18
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 13215 razy

Ogłoszenie o konkursie ofert na realziację zadania publicznego gminy Biała Piska w zakresie "Zwiększenie dostępności do poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej"

Data powstania: piątek, 27 lis 2015 08:08
Data opublikowania: piątek, 27 lis 2015 08:11
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 14503 razy
Informacja o wyniku konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Biała Piska z organizacjami pozarządowymi w 2016 r

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 5 lis 2015 08:14
Data opublikowania: czwartek, 5 lis 2015 08:16
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 15164 razy

Informacja o przeprowadzeniu konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Biała Piska z organizacjami pozarządowymi w 2016 r.

Pliki do pobrania:

Data powstania: wtorek, 20 paź 2015 11:19
Data opublikowania: wtorek, 20 paź 2015 11:20
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 15560 razy

Zarządzenie Burmistrza w sprawie przyznania wsparcia finansowego dla Ewangelickiego Stowarzyszenia Betel pod tytułem "Podniesienie zaradności życiowej niepełnosprawnych z terenu Gminy Biała Piska"

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 1 paź 2015 11:21
Data opublikowania: czwartek, 1 paź 2015 11:22
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 16140 razy

Zarządzenie w sprawie naboru na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert składanych w 2016 r.

Pliki do pobrania:

Data powstania: poniedziałek, 28 wrz 2015 10:14
Data opublikowania: poniedziałek, 28 wrz 2015 10:16
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 16302 razy

Oferta Ewangelickiego Stowarzyszenia Betel pod tytułem "Podniesienie zaradności życiowej niepełnosprawnych z terenu Gminy Biała Piska"

Pliki do pobrania:

Data powstania: poniedziałek, 14 wrz 2015 08:10
Data opublikowania: poniedziałek, 14 wrz 2015 08:12
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 16737 razy

Zarządzenie Burmistrza w sprawie przyznania wsparcia finansowego dla Ewangelickiego Stowarzyszenia Betel pod tytułem "Niepełnosprawność bez barier"

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 19 cze 2015 10:22
Data opublikowania: piątek, 19 cze 2015 10:23
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 19183 razy

Oferta Ewangelickiego Stowarzyszenia Betel pod tytułem "Niepełnosprawność bez barier"

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 22 maj 2015 10:45
Data opublikowania: piątek, 22 maj 2015 10:48
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 19418 razy

Zarządzenie Burmistrza w sprawie przyznania wsparcia finansowego na realizację zadania publicznego Gminy Biała Piska w trybie inicjatywy lokalnej o nazwie "Budowa mini skateparku i siłowni zewnętrznej

Pliki do pobrania:

Data powstania: poniedziałek, 23 mar 2015 14:56
Data opublikowania: poniedziałek, 23 mar 2015 14:58
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 19723 razy

Zarządzenie Burmistrza w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji w zakresie zwiększenia dostępności do poradnictwa zawodowego i informcji zawodowej

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 19 lut 2015 09:00
Data opublikowania: czwartek, 19 lut 2015 09:01
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 19852 razy

Zarządzenie Burmistrza w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji w zakresie "Opieka medyczna i rehabilitacyna"

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 19 lut 2015 08:58
Data opublikowania: czwartek, 19 lut 2015 08:59
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 19911 razy

Zarządzenie Burmistrza w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji w zakresie "Kultura fizyczna w 2015 r. "

Pliki do pobrania:

Data powstania: poniedziałek, 9 lut 2015 13:24
Data opublikowania: poniedziałek, 9 lut 2015 13:25
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 19978 razy

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w zakresie zwiększenia dostępności do poradnictwa zawodowego i informcji zawodowej

Pliki do pobrania:

Data powstania: środa, 7 sty 2015 13:04
Data opublikowania: środa, 7 sty 2015 13:05
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 20363 razy

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert "Opieka medyczna i rehabilitacyjna"

Pliki do pobrania:

Data powstania: środa, 7 sty 2015 13:01
Data opublikowania: środa, 7 sty 2015 13:04
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 20417 razy

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert "Kultura fizyczna w 2015 roku"

Pliki do pobrania:

Data powstania: środa, 7 sty 2015 12:57
Data opublikowania: środa, 7 sty 2015 13:01
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 20339 razy

Stowarzyszenie Rozwoju i Integracji Środowisk Wiejskich w Gminie Biała Piska

Pliki do pobrania:

Data powstania: wtorek, 9 gru 2014 11:43
Data opublikowania: wtorek, 9 gru 2014 11:45
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 20874 razy

Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia oferty MLKS "ZNICZ" Biała Piska

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 20 lis 2014 13:35
Data opublikowania: czwartek, 20 lis 2014 13:37
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 20724 razy

Nabór na członków komisji konkursowej

Pliki do pobrania:

Data powstania: wtorek, 18 lis 2014 14:27
Data opublikowania: wtorek, 18 lis 2014 14:31
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 20698 razy

Oferta MLKS "ZNICZ" Biała Piska

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Pliki do pobrania:

Data powstania: poniedziałek, 27 paź 2014 07:34
Data opublikowania: wtorek, 28 paź 2014 07:37
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 20930 razy

Program współpracy Gminy Biała Piska z organizacjami pozarządowymi na 2015 r.

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 3 paź 2014 14:27
Data opublikowania: piątek, 3 paź 2014 14:28
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 21144 razy

Informacja o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Biała Piska z organizacjami pozarządowymi na 2015 r.

Pliki do pobrania:

Data powstania: wtorek, 16 wrz 2014 08:25
Data opublikowania: czwartek, 18 wrz 2014 08:28
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 21344 razy

Wniosek o realizację zadania publicznego w trybie inicjatywy lokalnej

Stowarzyszenie Rozwoju i Integracji Środowisk Wiejskich w Gminie Biała Piska

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 27 cze 2014 07:41
Data opublikowania: piątek, 27 cze 2014 07:54
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 22063 razy

Sprawozdanie z realizacji w 2013 roku Programu współpracy Gminy Biała Piska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Pliki do pobrania:

Data powstania: poniedziałek, 31 mar 2014 09:05
Data opublikowania: poniedziałek, 31 mar 2014 09:08
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 22484 razy

Zarządzenie w sprawie wyboru oferenta i udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego Gminy Biała Piska w 2014 r.

w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Pliki do pobrania:

Data powstania: wtorek, 4 mar 2014 14:31
Data opublikowania: wtorek, 4 mar 2014 14:33
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 22637 razy

Zarządzenie w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia oferty Centrum Integracji Społecznej w Białej Piskiej

Pliki do pobrania:

Data powstania: poniedziałek, 3 lut 2014 14:55
Data opublikowania: poniedziałek, 3 lut 2014 14:57
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 22802 razy

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Biała Piska

w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 30 sty 2014 08:36
Data opublikowania: czwartek, 30 sty 2014 08:48
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 22841 razy

Zarządzenie Burmistrza w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji w zakresie "Kultura fizyczna w 2014 r. "

Pliki do pobrania:

Data powstania: wtorek, 28 sty 2014 14:12
Data opublikowania: wtorek, 28 sty 2014 14:13
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 22859 razy

Wycofanie oferty Centrum Integracji Społecznej w Białej Piskiej

Pliki do pobrania:

Data powstania: poniedziałek, 27 sty 2014 09:51
Data opublikowania: poniedziałek, 27 sty 2014 09:52
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 23065 razy

Zarządzenie Burmistrza w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji w 2014 r. w zakresie "Opieka medyczna i rehabilitacyjna"

Pliki do pobrania:

Data powstania: poniedziałek, 27 sty 2014 09:48
Data opublikowania: poniedziałek, 27 sty 2014 09:51
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 22981 razy

Oferta Centrum Integracji Społecznej w Białej Piskiej

Pliki do pobrania:

Data powstania: poniedziałek, 20 sty 2014 12:44
Data opublikowania: poniedziałek, 20 sty 2014 12:51
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 22896 razy

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Biała Piska o nazwie "Kultura fizyczna w 2014 r."

Pliki do pobrania:

Data powstania: wtorek, 3 gru 2013 11:13
Data opublikowania: wtorek, 3 gru 2013 11:24
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 23137 razy

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Biała Piska w 2014 r. o nazwie "Opieka medyczna i rehablilitacyjna"

Pliki do pobrania:

Data powstania: wtorek, 3 gru 2013 11:08
Data opublikowania: wtorek, 3 gru 2013 11:12
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 23136 razy

Program współpracy Gminy Biała Piska z organizacjami pozarządowymi na 2014 r.

Pliki do pobrania:

Data powstania: poniedziałek, 2 gru 2013 09:45
Data opublikowania: poniedziałek, 2 gru 2013 09:55
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 23208 razy

Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia do realizacji oferty OSP Drygały o nazwie "Przeciwdziałanie skutkom katastrof i klęsk żywiołowych"

Pliki do pobrania:

Data powstania: poniedziałek, 2 gru 2013 08:20
Data opublikowania: poniedziałek, 2 gru 2013 08:22
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 23191 razy

Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia do realizacji oferty o nazwie "Zwiększenie dostępności do poradnictwa zawodowego i integracji zawodowej Mieszkańców Miasta i Gminy Biała Piska"

Pliki do pobrania:

Data powstania: środa, 27 lis 2013 08:48
Data opublikowania: środa, 27 lis 2013 08:52
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 23202 razy

Oferta OSP Drygały na zadanie "Przeciwdziałanie skutkom katastrof i klęsk żywiołowych"

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 21 lis 2013 13:55
Data opublikowania: czwartek, 21 lis 2013 14:04
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 23277 razy

Oferta Centrum Integracji Społecznej przy Parafii Św. Andrzeja Boboli w Białej Piskiej

Pliki do pobrania:

Data powstania: środa, 13 lis 2013 13:07
Data opublikowania: środa, 13 lis 2013 13:11
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 23292 razy

Informacja o wyniku konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu współpracy Gminy Biała Piska z organizacjami pozarządowymi na 2014 r.

Pliki do pobrania:

Data powstania: wtorek, 15 paź 2013 14:41
Data opublikowania: wtorek, 15 paź 2013 14:42
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 23416 razy

Informacja o przeprowadzeniu konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Biała Piska z organizacjami pozarządowymi

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 27 wrz 2013 09:36
Data opublikowania: piątek, 27 wrz 2013 09:42
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 23479 razy

Zarządzenie w sprawie odmowy oferty Centrum Integracji Społecznej przy Parafii Św. Andrzeja Boboli w Białej Piskiej-partnerem w walce z ubóstwem i społecznym wykluczeniem Mieszkańców Gminy Biała Piska

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 27 wrz 2013 07:34
Data opublikowania: piątek, 27 wrz 2013 07:38
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 23439 razy

Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia do realizacji zadania "Organizacja i udział w międzyregionalnych rozgrywkach piłki nożnej zwiazanych z awansem"

Pliki do pobrania:

Data powstania: środa, 25 wrz 2013 14:31
Data opublikowania: czwartek, 26 wrz 2013 07:33
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 23514 razy

Zarządzenie w sprawie naboru na członków komisji konkursowych do zaopiniowania ofert składanych w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych w 2014 r.

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 19 wrz 2013 10:23
Data opublikowania: czwartek, 19 wrz 2013 10:25
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 23552 razy

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego o nazwie "Prowadzenie działań w zakresie ratownictwa i ochrony ludności na terenie Gminy Biała Piska"

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 12 wrz 2013 14:41
Data opublikowania: czwartek, 12 wrz 2013 15:46
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 23585 razy

Oferta pn. "Organizacja i udział w miedzyregionalnych rozgrywkach piłki nożnej związanych z awansem"

Pliki do pobrania:

Data powstania: środa, 11 wrz 2013 13:55
Data opublikowania: środa, 11 wrz 2013 21:16
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 23533 razy

Oferta Centrum Integracji Społecznej przy Parafii Św. Andrzeja Boboli w Białej Piskiej - partnerem w walce z ubóstwem i społecznym wykluczeniem Mieszkańców Gminy Biała Piska

Pliki do pobrania:

Data powstania: wtorek, 10 wrz 2013 13:54
Data opublikowania: środa, 11 wrz 2013 07:43
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 23986 razy

Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia do realizacji przez Caritas Diecezji Ełckiej zadania publicznego "Pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej"

Pliki do pobrania:

Data powstania: poniedziałek, 2 wrz 2013 11:36
Data opublikowania: poniedziałek, 2 wrz 2013 11:43
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 23625 razy

Oferta na realizację zadania publicznego "Pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej"

Pliki do pobrania:

Data powstania: środa, 14 sie 2013 11:03
Data opublikowania: środa, 14 sie 2013 11:07
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 23788 razy

Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia do realizacji zadania "Organizacja i udział w międzyregionalnych rozgrywkach piłki nożnej"

Pliki do pobrania:

Data powstania: poniedziałek, 12 sie 2013 12:41
Data opublikowania: poniedziałek, 12 sie 2013 12:42
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 23646 razy

Oferta na realizację zadania publicznego "Organizacja i udział w międzyregionalnych rozgrywkach piłki nożnej"

Pliki do pobrania:

Data powstania: wtorek, 30 lip 2013 10:31
Data opublikowania: wtorek, 30 lip 2013 10:54
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 23757 razy

Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia do realizacji przez ZHP zadania publicznego Gminy Biała Piska

Pliki do pobrania:

Data powstania: wtorek, 9 lip 2013 15:10
Data opublikowania: wtorek, 9 lip 2013 15:13
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 23802 razy

Oferta na realizację zadania publicznego "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego"

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 28 cze 2013 09:56
Data opublikowania: piątek, 28 cze 2013 10:06
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 23904 razy

Sprawozdanie z realizacji w 2012 r. Programu współpracy Gminy Biała Piska z organizacjami pozarządowymi

Pliki do pobrania:

Data powstania: wtorek, 7 maj 2013 13:07
Data opublikowania: wtorek, 7 maj 2013 13:10
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 23995 razy

Zarządzenie Burmistrza w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji w zakresie "Kultura fizyczna w 2013 r. "

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 17 sty 2013 11:41
Data opublikowania: środa, 23 sty 2013 11:48
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 24444 razy

Zarządzenie Burmistrza w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji w zakresie "Opieka medyczna i rehabilitacyjna"

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 11 sty 2013 09:57
Data opublikowania: piątek, 11 sty 2013 09:59
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 24551 razy

Zarządzenie Burmistrza Białej Piskiej w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Biała Piska

Kultura fizyczna w 2013 roku

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 7 gru 2012 14:22
Data opublikowania: piątek, 7 gru 2012 14:36
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 24665 razy

Zarządzenie Burmistrza Białej Piskiej w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Biała Piska w 2013 r.

Opieka medyczna i rehabilitacyjna

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 7 gru 2012 14:19
Data opublikowania: piątek, 7 gru 2012 14:33
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 24675 razy

Oferta na realizację zadania publicznego

Rodzaj zadania publicznego: Kultura fizyczna 2012 Tytuł zadania publicznego: Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Kowalewo
Data powstania: poniedziałek, 19 lis 2012 15:57
Data opublikowania: poniedziałek, 19 lis 2012 16:04
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 24725 razy

Ogłoszenie Burmistrza Białej Piskiej o naborze członków komisji konkursowej w otwartych konkursach ofert

Data powstania: piątek, 19 paź 2012 13:21
Data opublikowania: piątek, 19 paź 2012 13:24
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 24693 razy

Zarządzenie w sprawie powierzenia ZHP realizacji zadania publicznego Gminy Biała Piska

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Pliki do pobrania:

Data powstania: poniedziałek, 9 lip 2012 10:27
Data opublikowania: poniedziałek, 9 lip 2012 10:30
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 25117 razy

Zarządzenie w sprawie powołania komisji do zaopiniowania wniosku oferty złożonej z zakresu "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego"

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 5 lip 2012 09:40
Data opublikowania: czwartek, 5 lip 2012 09:42
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 25109 razy

Oferta z własnej inicjatywy z zakresu "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego"

Pliki do pobrania:

Data powstania: środa, 27 cze 2012 10:36
Data opublikowania: środa, 27 cze 2012 10:45
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 25172 razy

Zawiadomienie o odmowie powierzenia realizacji zadania

Pliki do pobrania:

Data powstania: wtorek, 26 cze 2012 07:48
Data opublikowania: wtorek, 26 cze 2012 07:49
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 25118 razy

Oferta z własnej inicjatywy z zakresu "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego"

ZLOT GRUNWALDZKI 2012

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 14 cze 2012 13:34
Data opublikowania: czwartek, 14 cze 2012 14:01
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 25207 razy