BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wyborze oferty

Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej im.T.Kościuszki w Białej Piskiej
Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający zawiadamia, iż w ramach postępowania prowadzonego w trybie art. 39 Pzp - przetarg nieograniczony, o udzielenie zamówienia publicznego SP.BP – 3410.01.2013 na „Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej im.T.Kościuszki w Białej Piskiej ” po przeprowadzeniu oceny ofert dokonano ustawowego wyboru najkorzystniejszej oferty według kryterium najniższa cena

Najkorzystniejsza oferta:
Część nr1 Mięso, produkty mięsne, wędliny i drób –Oferta nr 5 Franko Dystrybucja sp. z o.o. Hurtownie Drobiu, Mięsa i Wędlin, 15-111 Białystok, Al. 1000-lecia P.P.4., Oddział w Giżycku, ul. Bema 6, 11-500 Giżycko
Uzasadnienie wyboru: najniższa cena
Liczba pkt w kryterium cena – 100 pkt, razem 100 pkt.
Pozostałe złożone oferty:
Oferta nr 1 Sklep spożywczo-wędliniarski Joanna Zagroba, Pl. Mickiewicza 4, 12-230 Biała Piska
Liczba pkt w kryterium cena – 89 pkt
Oferta Nr 7 - Generalny Dystrybutor Wędlin, Mięsa, Drobiu Świeżego, DANTEX, Tadeusz Rafałowski, 18-400 Łomża, ul. Browarna 2a, Oddział w Piszu, ul. Mickiewicza 39 a, 12-200 Pisz
Liczba pkt w kryterium cena – 99 pkt

Najkorzystniejsza oferta:
Część nr 2 Produkty owocowo warzywne, Oferta nr 4 - Firma Handlowo-Usługowa "CYTRUS 2", Jarosław Dzwonkowski, 12-200 Pisz ul. Mickiewicza 39A
Uzasadnienie wyboru: najniższa cena
Liczba pkt w kryterium cena – 100 pkt, razem 100 pkt.
Pozostałe złożone oferty:
Brak ofert
Najkorzystniejsza oferta:
Część nr 3 Ryby mrożone, filety rybne –Oferta nr 3 Iglotex-Łukasz sp. z o.o. 16-070 Choroszcz, Porosły 99, Oddział w Ełku, ul. Krzemowa 16 B, 19-300 Ełk
Uzasadnienie wyboru: najniższa cena
Liczba pkt w kryterium cena – 100 pkt, razem 100 pkt.
Pozostałe złożone oferty:
Oferta nr8 Hurt i Detal, Artykuły Spożywczo-Rolne, Anna Siekierko, 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Szpitalna 24,
Liczba pkt w kryterium cena – 74 pkt


Najkorzystniejsza oferta:
Część nr 4 Różne produkty spożywcze – Oferta nr 3 Iglotex-Łukasz sp. z o.o. 16-070 Choroszcz, Porosły 99, Oddział w Ełku, ul. Krzemowa 16 B, 19-300 Ełk
Uzasadnienie wyboru: najniższa cena
Liczba pkt w kryterium cena – 100 pkt, razem 100 pkt.
Pozostałe złożone oferty:
Oferta nr8 Hurt i Detal, Artykuły Spożywczo-Rolne, Anna Siekierko, 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Szpitalna 24,
Liczba pkt w kryterium cena – 94pkt

Najkorzystniejsza oferta:
Część nr 5 Produkty mleczarskie – Oferta nr 8 Hurt i Detal, Artykuły Spożywczo-Rolne, Anna Siekierko, 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Szpitalna 24,
Uzasadnienie wyboru: najniższa cena
Liczba pkt w kryterium cena – 100 pkt, razem 100 pkt.
Pozostałe złożone oferty:
Oferta nr 6 Mona-Kontra" sp. z o.o., ul. Mir. Hubala 6, 16-400 Suwałki
Liczba pkt w kryterium cena – 93pkt

Najkorzystniejsza oferta:
Część nr 6 Warzywo mrożone – owoce mrożone – Oferta nr 8 Hurt i Detal, Artykuły Spożywczo-Rolne, Anna Siekierko, 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Szpitalna 24,
Uzasadnienie wyboru: najniższa cena
Liczba pkt w kryterium cena – 100 pkt, razem 100 pkt.
Pozostałe złożone oferty:
Oferta nr 3 Iglotex-Łukasz sp. z o.o. 16-070 Choroszcz, Porosły 99, Oddział w Ełku, ul. Krzemowa 16 B, 19-300 Ełk,
Liczba pkt w kryterium cena – 95pkt

Najkorzystniejsza oferta:
Część nr 7 Pieczywo świeże wyroby piekarskie – Oferta nr 2 Zakład Piekarniczy Wileńska, Adam Dąbrowski, ul. Wojska Polskiego 43, 12-200 Pisz,
Uzasadnienie wyboru: najniższa cena
Liczba pkt w kryterium cena – 100 pkt, razem 100 pkt.
Pozostałe złożone oferty:
Brak ofert

Zamawiający może zawrzeć umowę w terminie określonym w art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Pouczenie
Od niniejszej czynności przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) – dział VI.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została zamieszczona na stronie internetowej BIP Biała Piska (www.bip.bialapiska.pl, zakładka: jednostki organizacyjne – Szkoła Podstawowa im.T.Kościuszki w Białej Piskiej) oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
Data powstania: poniedziałek, 12 sie 2013 13:17
Data opublikowania: wtorek, 13 sie 2013 07:20
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 36090 razy

Ogłoszenie o przetargu

Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej im.T. Kościuszki w Białej Piskiej z podziałem na części. Numer ogłoszenia: 133709 - 2013; data zamieszczenia: 04.07.2013
Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej
Szkoły Podstawowe im . T. Kościuszki w Białej Piskiej z podziałem na 7 części:
Część nr 1 - Mięso, produkty mięsne, wędliny, drób – CPV 15 10 00 00 – 9
Część nr 2 - Produkty owocowo-warzywne – CPV 15 30 00 00 – 1
Część nr 3 - Ryby mrożone, filety rybne – CPV 15 22 00 00 – 6
Część nr 4 - Różne produkty spożywcze – CPV 15 80 00 00 – 6
Część nr 5 - Produkty mleczarskie – CPV 15 50 00 00 – 3
Część nr 6 - Warzywa mrożone – owoce mrożone – CPV 15 33 11 70 – 9
Część nr 7 - Pieczywo, świeże wyroby piekarskie – CPV 15 81 00 00 – 9

W przypadku gdy wykonawca oferuje asortyment w opakowaniach zawierających inną ilość niż wskazana w formularzu cenowym należy to zaznaczyć w tymże formularzu a ilość jednostek przeliczyć na wymaganą przez zamawiającego, do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert niekompletnych (częściowych) w obrębie części. Zamawiający nie dopuszcza dostaw luzem oraz w opakowaniach większych niż 20kg. Artykuły paczkowane muszą być dostarczone w oryginalnych opakowaniach jednostkowych producenta. Artykuły spożywcze mają być wysokiej jakości pod względem właściwości organoleptycznych (wygląd, smak, zapach) i odżywczych. Opakowania jednostkowe nie mogą być uszkodzone. Artykuły spożywcze mają posiadać odpowiedni okres przydatności do spożycia przewidziany dla danego artykułu.


Dokładne informacje zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, która dostępna jest poniżej w formie elektronicznej oraz w formie papierowej w Szkole Podstawowej w Białej Piskiej.

W kwestiach technicznych zamówienia należy kontaktować pod numerem telefonu 087 4239 016.

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 4 lip 2013 13:29
Data opublikowania: czwartek, 4 lip 2013 13:35
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 36653 razy

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Utwardzenie istniejącego placu i dojścia kostka betonową, wykonanie przyłączy kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku szkoły
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Białej Piskiej informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego zadania pn; „Utwardzenie istniejącego placu i dojścia kostka betonową, wykonanie przyłączy kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku szkoły”

wpłynęło 7 ofert złożonych przez:
1. PHU „Unirol” Dorota Kulikowska ul. Robotnicza 6, 19-200 Grajewo.
2. Konsorcjum Firm: Lider konsorcjum Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe w Piszu
Sp. z o.o. ul. Cierniewskiego 2,12 – 200 Pisz.
3. EUROBUD Krzysztof Zajk, ul. Słoneczna 51, 12 -200 Pisz.
4. PPHU Olechpol Olszewski Wojciech, Łupki 108d, 12-200 Pisz.
5. PPH POLBET Elżbieta Mieczkowska Szczechy Wielkie 15, 12 -200 Pisz.
6. PPHUT SAM-POL s.c. ul. Ełcka 18, 19-200 Grajewo.
7. PBO Bud-Max Jarosław Barankiewicz, ul. Targowa 12, 19-200 Grajewo.

Wybór najkorzystniejszej oferty: Na podstawie badania i oceny ofert wybrano do realizacji zamówienia ofertę nr 5 złożoną przez firmę:

PPH POLBET Elżbieta Mieczkowska, Szczechy Wielkie 15, 12-200 Pisz

Uzasadnienie – Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. zawierała
najniższą cenę – 167 386,72 zł brutto.
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 100 pkt.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:
1. Oferta nr 1 – PHU „Unirol” Dorota Kulikowska ul. Robotnicza 6, 19-200 Grajewo.
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 80,20 pkt.
2. Oferta nr 2 – Konsorcjum Firm: Lider konsorcjum Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe w Piszu Sp. z o.o. ul. Cierniewskiego 2,12 – 200 Pisz.
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 70,26 pkt.
3. Oferta nr 3 – EUROBUD Krzysztof Zajk, ul. Słoneczna 51, 12 -200 Pisz.
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 71,36 pkt.
4. Oferta nr 4 – PPHU Olechpol Olszewski Wojciech, Łupki 108d, 12-200 Pisz.
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 77,30 pkt.
5. Oferta nr 6 – PPHUT SAM-POL s.c. ul. Ełcka 18, 19-200 Grajewo.
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 70,98 pkt.
6. Oferta nr 7 – PBO Bud-Max Jarosław Barankiewicz, ul. Targowa 12, 19-200 Grajewo.
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 79,69 pkt.

Zamawiający zawiadamia również, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 litera a ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający może zawrzeć umowę w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Pouczenie
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej".
Data powstania: czwartek, 4 kwi 2013 12:38
Data opublikowania: czwartek, 4 kwi 2013 12:39
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 38729 razy

Ogłoszenie o przetargu

Utwardzenie istniejącego placu i dojścia kostką betonową, wykonanie przyłączy kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Białej Piskiej.
Przedmiotem zamówienia jest utwardzenie istniejącego placu i dojścia kostką betonową, wykonanie przyłączy kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Białej Piskiej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz uzupełniająco kosztorys ofertowy wraz z przedmiarami robót. Wykonawca winien uwzględnić w wycenie wszystkie elementy zawarte w dokumentacji projektowej. Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert, w których poszczególne materiały wymienione w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót mogą być zastąpione materiałami równoważnymi. Za materiały równoważne Zamawiający uzna te, które posiadają takie same parametry techniczne i jakościowe, a zastosowanie ich w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej. Występujące w dokumentacji nazwy własne producentów lub wyrobów zostały użyte wyłącznie w celu wskazania założonego standardu przyjętych rozwiązań. Zamawiający dopuszcza zastosowanie wyrobów równoważnych.


Dokładne informacje zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, która dostępna jest poniżej w formie elektronicznej oraz w formie papierowej w pokoju nr 16 Szkoły Podstawowej w Białej Piskiej.

W kwestiach technicznych zamówienia należy kontaktować się Panem Antonim Zabielskim - Dyrektorem Szkoły Podstawowej Tel. (0 87) 4239016, lub z Panem Jerzym Wiszowatym - Inspektorem Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej Tel. (087) 424-13-63.


Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 12 mar 2013 13:13
Data opublikowania: wtorek, 12 mar 2013 13:22
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 39089 razy

Zawiadomienie o wyborze oferty

Dostawa mięsa,produktów mięsnych,wędlin i drobiu do stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej im.T.Kościuszki w Białej Piskiej
Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający zawiadamia, iż w ramach postępowania prowadzonego w trybie art. 39 Pzp - przetarg nieograniczony, o udzielenie zamówienia publicznego SP.BP – 3410.03.2012 na „Dostawa mięsa, produktów mięsnych, wędlin i drobiu do stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej im.T.Kościuszki w Białej Piskiej ” Po przeprowadzeniu oceny ofert dokonano ustawowego wyboru najkorzystniejszej oferty według kryterium najniższa cena

Najkorzystniejsza oferta:
Oferta Nr 1 – Sklep Spożywczo- Wędliniarski Joanna Zagroba 12-230 Biała Piska ul.A.Mickiewicza 4

Uzasadnienie wyboru: najniższa cena
Liczba pkt w kryterium cena – 100 pkt, razem 100 pkt.Pozostałe złożone oferty:
Brak ofertZamawiający zawiadamia również, iż zgodnie z art. 94, ust. 2, pkt 1, ppkt a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający może zawrzeć umowę w terminie krótszym niż określony w art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.


Pouczenie
Od niniejszej czynności przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) – dział VI.
I
nformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została zamieszczona na stronie internetowej BIP Biała Piska (www.bip.bialapiska.pl, zakładka: jednostki organizacyjne – Szkoła Podstawowa im.T.Kościuszki w Białej Piskiej) oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
Data powstania: poniedziałek, 17 wrz 2012 14:15
Data opublikowania: poniedziałek, 17 wrz 2012 14:17
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 42218 razy

Ogłoszenie o przetargu

Dostawa mięsa,produktów mięsnych,wędlin i drobiu do stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej im.T.Kościuszki w Białej Piskiej
Przedmiotem zamówienia jest dostawa mięsa, produktów mięsnych, wędlin i drobiu do stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej im . T. Kościuszki w Białej Piskiej:

Mięso, produkty mięsne, wędliny, drób – CPV 15 10 00 00 – 9

W przypadku gdy wykonawca oferuje asortyment w opakowaniach zawierających inną ilość niż wskazana w formularzu cenowym należy to zaznaczyć w tymże formularzu a ilość jednostek przeliczyć na wymaganą przez zamawiającego, do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert niekompletnych (częściowych). Artykuły paczkowane muszą być dostarczone w oryginalnych opakowaniach jednostkowych producenta. Artykuły mają być wysokiej jakości pod względem właściwości organoleptycznych (wygląd, smak, zapach) i odżywczych. Opakowania jednostkowe nie mogą być uszkodzone. Artykuły mają posiadać odpowiedni okres przydatności do spożycia przewidziany dla danego artykułu.


Dokładne informacje zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, która dostępna jest poniżej w formie elektronicznej oraz w formie papierowej w Szkole Podstawowej w Białej Piskiej.

W kwestiach technicznych zamówienia należy kontaktować pod numerem telefonu 087 4239 016.


Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 6 wrz 2012 14:13
Data opublikowania: czwartek, 6 wrz 2012 14:22
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 42356 razy

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający zawiadamia, iż w ramach postępowania prowadzonego w trybie art. 39 Pzp - przetarg nieograniczony, o udzielenie zamówienia publicznego SP.BP – 3410.02.2012 na „Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej im.T.Kościuszki w Białej Piskiej z podziałem na części” Po przeprowadzeniu oceny ofert dokonano ustawowego wyboru najkorzystniejszej oferty według kryterium najniższa cena
Najkorzystniejsza oferta:
Oferta Nr 2 – część 7 Zakład Piekarniczy „Wileńska” Adam Dąbrowski 12-200 Pisz ul.Wojska Polskiego 43
Uzasadnienie wyboru: najniższa cena
Liczba pkt w kryterium cena – 100 pkt, razem 100 pkt.Pozostałe złożone oferty:
Oferta Nr 1 część 7- PPHU „DORTEX” 18-520 Stawiski ul.Reymonta9.
Liczba pkt w kryterium cena – 100 pkt, razem 96,9pkt.
Na część nr 1 Mięso, produkty mięsne, wędliny, drób
Brak ofert.
W tej części przetarg został uniważniony.

Zamawiający może zawrzeć umowę w terminie określonym w art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.


Pouczenie
Od niniejszej czynności przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) – dział VI.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została zamieszczona na stronie internetowej BIP Biała Piska (www.bip.bialapiska.pl, zakładka: jednostki organizacyjne – Szkoła Podstawowa im.T.Kościuszki w Białej Piskiej) oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

Data powstania: czwartek, 6 wrz 2012 09:15
Data opublikowania: czwartek, 6 wrz 2012 14:13
Opublikował(a): Ryszard Wojsław
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 42361 razy

Ogłoszenie o przetargu

Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej im.T.Kościuszki w Białej Piskiej z podziałem na części
Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej
Szkoły Podstawowe im . T. Kościuszki w Białej Piskiej z podziałem na 2 części:
Część nr 1 - Mięso, produkty mięsne, wędliny, drób – CPV 15 10 00 00 – 9
Część nr 7 - Pieczywo, świeże wyroby piekarskie – CPV 15 81 00 00 – 9

W przypadku gdy wykonawca oferuje asortyment w opakowaniach zawierających inną ilość niż wskazana w formularzu cenowym należy to zaznaczyć w tymże formularzu a ilość jednostek przeliczyć na wymaganą przez zamawiającego, do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert niekompletnych (częściowych) w obrębie części. Zamawiający nie dopuszcza dostaw luzem oraz w opakowaniach większych niż 20kg. Artykuły paczkowane muszą być dostarczone w oryginalnych opakowaniach jednostkowych producenta. Artykuły spożywcze mają być wysokiej jakości pod względem właściwości organoleptycznych (wygląd, smak, zapach) i odżywczych. Opakowania jednostkowe nie mogą być uszkodzone. Artykuły spożywcze mają posiadać odpowiedni okres przydatności do spożycia przewidziany dla danego artykułu.


Dokładne informacje zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, która dostępna jest poniżej w formie elektronicznej oraz w formie papierowej w Szkole Podstawowej w Białej Piskiej.

W kwestiach technicznych zamówienia należy kontaktować pod numerem telefonu 087 4239 016.

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 28 sie 2012 14:09
Data opublikowania: wtorek, 28 sie 2012 14:14
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 42558 razy

Zawiadomienie o wyborze oferty

Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej im.T.Kościuszki w Białej Piskiej z podziałem na części
Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający zawiadamia, iż w ramach postępowania prowadzonego w trybie art. 39 Pzp - przetarg nieograniczony, o udzielenie zamówienia publicznego SP.BP – 3410.02.2012 na „Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej im.T.Kościuszki w Białej Piskiej z podziałem na części” Po przeprowadzeniu oceny ofert dokonano ustawowego wyboru najkorzystniejszej oferty według kryterium najniższa cena:
Najkorzystniejsza oferta:
Oferta Nr 1 – część 2 Firma Handlowo Usługowa CYTRUS 2 Jarosław Dzwonkowski
12-200 Pisz ul.Mickiewicza 39A
Uzasadnienie wyboru: najniższa cena
Liczba pkt w kryterium cena – 100 pkt, razem 100 pkt.Pozostałe złożone oferty:
Brak ofert.


Zamawiający zawiadamia również, iż zgodnie z art. 94, ust. 2, pkt 1, ppkt a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający może zawrzeć umowę w terminie krótszym niż określony w art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Pouczenie
Od niniejszej czynności przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) – dział VI.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została zamieszczona na stronie internetowej BIP Biała Piska (www.bip.bialapiska.pl, zakładka: jednostki organizacyjne – Szkoła Podstawowa im.T.Kościuszki w Białej Piskiej) oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

Data powstania: wtorek, 28 sie 2012 14:07
Data opublikowania: wtorek, 28 sie 2012 14:09
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 42558 razy