BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Białej Piskiej

mgr Monika Ryży

mgr Jerzy Muszyński

Kontakt:
e-mail:rada@bialapiska.pl
tel.: 87 4241356
fax : 87 4241351

Rada gminy wybiera ze swego grona przewodniczącego oraz od jednego do trzech wiceprzewodniczących rady.
Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swych zadań wiceprzewodniczącego. W przypadku nieobecności przewodniczącego i nie wyznaczenia wiceprzewodniczącego zadania przewodniczącego wykonuje wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem.
Wyboru dwóch wiceprzewodniczących dokonała Rada Miejska w Białej Piskiej nowej kadencji na pierwszej sesji.
W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady, właściwy wiceprzewodniczący wykonuje zadania określone dla Przewodniczącego Rady w Statucie Miasta i Gminy Biała Piska (§ 16 ust.1).
Przewodniczący oraz wiceprzewodniczący Rady koordynują z ramienia Rady prace komisji Rady.

Data powstania: wtorek, 2 gru 2014 11:03
Data opublikowania: wtorek, 2 gru 2014 11:07
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 3531 razy