BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Zawiadomienie o wyborze oferty

czwartek, 17 paź 2019 10:47
„Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania wieży ciśnień w Białej Piskiej” Zadanie trzecie – Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania wieży ciśnień w Białej Piskiej na cele rekreacyjne – roboty elektryczne i sanitarne (koszty niekwalifikowalne projektu).
Czytaj całość

Zawiadomienie o wyborze oferty

czwartek, 17 paź 2019 10:46
„Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania wieży ciśnień w Białej Piskiej” Zadanie drugie – Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania wieży ciśnień w Białej Piskiej – II Etap (koszty kwalifikowalne projektu).
Czytaj całość

Zawiadomienie o wyborze oferty

czwartek, 17 paź 2019 10:43
„Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania wieży ciśnień w Białej Piskiej” Zadanie pierwsze – Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania wieży ciśnień w Białej Piskiej – I Etap (koszty kwalifikowalne projektu).
Czytaj całość

Modyfikacja SIWZ

piątek, 4 paź 2019 14:49
„Przebudowa drogi gminnej Nr 175010N od km 0+500 do km 1+439,60 dz. geod. nr 200/1, 230 obręb Pawłocin”.
Czytaj całość

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

poniedziałek, 10 cze 2019 14:54
Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Biała Piska - Część I, III, IV, V, VI, VII, IX i XI.
Czytaj całość

Ogłoszenie o przetargu

poniedziałek, 3 cze 2019 13:41
Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Biała Piska – Sektor II, VIII i X
Czytaj całość

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

czwartek, 25 kwi 2019 08:44
Przebudowa ulicy Sikorskiego w Białej Piskiej. Zadanie drugie - Przebudowa ulicy Sikorskiego w Białej Piskiej na dz. o nr. geod. 275/5, 274/8 i 277 (koszty niekwalifikowalne projektu).
Czytaj całość