BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr umów na świadczone dostawy, usługi i inne w 2017 roku

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 15 sty 2018 13:56
Data opublikowania: poniedziałek, 15 sty 2018 13:57
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 3765 razy

WYKAZ REJESTRÓW I EWIDENCJI URZĘDU MIEJSKIEGO w BIAŁEJ PISKIEJ

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 19 sty 2017 08:52
Data opublikowania: czwartek, 19 sty 2017 09:04
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 4759 razy

Rejestr instytucji kultury

PODSTAWA PRAWNA

prowadzenia rejestru instytucji kultury przez Gminę Biała Piska Art. 14 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406) oraz Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).

1. Zgodnie z w/w przepisami, instytucje kultury podlegają wpisowi do rejestru z urzędu. Z dniem wpisu uzyskują osobowość prawną.

2. Dane w rejestrze aktualizowane są na bieżąco. Zmiany wpisu dokonuje się z urzędu albo na wniosek dyrektora instytucji kultury lub osoby przez niego upoważnionej.

3. Dane zwarte w rejestrze udostępnia się poprzez:
1) otwarty dostęp do zawartości rejestru (bezpłatnie przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej),
2) wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.

4. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.

5. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.

6. Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

7. Odpis może być przesłany również w postaci dokumentu elektronicznego.

8. W przypadku odpisów potwierdzanych za zgodność i wydawanych przez organizatora, obowiązuje art 4 ustawy o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r., Nr 225, poz. 1635 ze zm.).


Miejsce udostępnienia
Pokój nr 1 Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej Informacja tel. 87/424 13 72 fax 87/424 13 51

Sposób udostępnienia
1. Udostępnienie danych zawartych w rejestrze odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej.
2. Każdy ma prawo przeglądać bezpłatnie, w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej, tj. od 700 do 1500, akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
3. Odpis z rejestru instytucji kultury jest udostępniany na wniosek.

Data powstania: czwartek, 20 wrz 2012 14:59
Data opublikowania: czwartek, 20 wrz 2012 15:02
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 10210 razy

UPOWAŻNIENIA I PEŁNOMOCNICTWA

Rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw prowadzonych przez Urząd.

    Na podstawie § 21 ust. 1 pkt.4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz.U.Nr 112, poz.1319 ) urząd prowadzi rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw..

Wydawanie upoważnień i pełnomocnictw prowadzi Referat Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy
w Białej Piskiej.

INFOMACJA O SPRAWIE:
Informacja załatwiana jest na podstawie telefonicznych, osobistych i pisemnych zgłoszeń.
Szczegółowych informacji dla zainteresowanych otrzymaniem Sekretarz Gminy Krystyna Niebrzydowska.
Data powstania: piątek, 27 cze 2003 18:13
Data opublikowania: piątek, 27 cze 2003 18:13
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 18800 razy