BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

Cele i zadania szkoły

(wyciąg ze Statutu Zespołu Szkół w Drygałach)
W Zespole Szkół realizuje się cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na ich podstawie:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562)


Siedzibą Zespołu Szkół jest obiekt szkolny w Drygałach przy ulicy Szkolnej 2.W skład Zespołu Szkół wchodzą następujące szkoły:

1/ Szkoła Podstawowa w Drygałach im. Stanisława Palczewskiego.
2/ Publiczne Gimnazjum w Drygałach.

Szczegółowe informacje o szkołach oraz szczegółowy wykaz celów i zadań realizowanych przez szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół zawierają statuty poszczególnych szkół.

ORGANAMI SZKOŁY SĄ:

- Dyrektor Zespołu Szkół;
- Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół;
- Rada Rodziców Zespołu Szkół;
- Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół.
Data powstania: środa, 9 sty 2008 21:38
Data opublikowania: środa, 9 sty 2008 21:39
Opublikował(a): Andrzej Rosiński
Zaakceptował(a): Andrzej Rosiński
Artykuł był czytany: 5151 razy