BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Rejestry i ewidencje

Rejestry Ogólnodostępne

  • Rejestr umów zleceń
  • Rejestr skarg i wniosków
  • Rejestr umów o dzieło
  • Rejestr pracowników zatrudnionych w UMiG
  • Rejestr zwolnionych pracowników
  • Rejestr pracowników zatrudnionych w zlikwidowanych zakładach, dla których Gmina Biała Piska była organem założycielskim

    Ewidencje ogólnodostępne

  • Zezwoleń na zbiórki publiczne


    UPOWAŻNIENIA I PEŁNOMOCNICTWA
    Rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw prowadzonych przez Urząd.

    Na podstawie § 21 ust. 1 pkt.4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz.U.Nr 112, poz.1319 ) urząd prowadzi rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw..

    Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw prowadzi Referat Organizacyjny Urzędu Miasta
    i Gminy w Białej Piskiej.