BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Zadania Referatu Organizacyjnego

Do podstawowego zakresu działania Referatu Organizacyjnego należy:
a)zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania
Urzędu,
b)zapewnienie obsługi interesantów przez Urząd,
c)nadzór nad zabezpieczeniem mienia Urzędu,
d)prowadzenie archiwum zakładowego,
e)obsługa centrali telefonicznej, fax,
f)przyjmowanie i wysyłanie korespondencji,
g)nadzór, koordynowanie i kontrola rozpatrywania
skarg, wniosków i listów,
h)gospodarka środkami rzeczowymi, drukami
i formularzami,
i)planowanie adaptacji, remontów i napraw oraz
konserwacji budynku Urzędu,
j)prenumerata fachowych czasopism i dzienników
urzędowych.
Data powstania: środa, 25 cze 2003 19:15
Data opublikowania: piątek, 27 cze 2003 17:49
Opublikował(a): Krystyna Marcińczyk
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 5116 razy