BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

PLAN PRACY MGBP NA ROK 2009

Plan pracy
PLAN PRACY
Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Białej Piskiej
na rok 2009


Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Białej Piskiej wraz z biblioteką filialną w Drygałach to ważne centra komunikacji społecznej i kulturalnej. To także bogato wyposażone książnice gromadzące i udostępniające księgozbiór.
Cele i kierunki działania instytucji określa Statut Biblioteki, nadany przez organizatora oraz Ustawa o bibliotekach. Realizacja przyjętych zadań uwarunkowana jest wysokością budżetu przyznanego przez organizatora. W roku 2009 Biblioteka planuje :

Zamierzenia programowo – organizacyjne .

1.Gromadzenie, opracowywanie i konserwacja księgozbioru.

- dokonywanie zakupu księgozbioru zgodnie z potrzebami placówek
- dokonywanie zakupu nowości wydawniczych
- przeprowadzenie skontrum księgozbioru w bibliotece w Drygałach
- selekcja i konserwacja księgozbioru
- kontynuacja wprowadzania księgozbioru do elektronicznej bazy danych
- przeniesienie biblioteki filialnej do nowo – wybudowanej świetlicy

2. Popularyzacja książki i czytelnictwa.

- organizacja lekcji bibliotecznych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych
- zajęcia dla najmłodszych czytelników z cyklu „ Biblioteka czyta dzieciom”
- spotkania czytelników dorosłych z Teatrem przy stoliku
- głośne czytania nocą
- opracowywanie wystawek tematycznych i fotogazetek
- organizacja spotkań autorskich
- organizacja zajęć dla dzieci w okresie wakacyjnym i w czasie ferii zimowych

3. Udział biblioteki w realizacji projektów lokalnych, powiatowych, regionalnych
i państwowych.

- wydanie książki „Biała Piska dawniej”,
- współudział w realizacji projektu : Pogranicze Mazur. Między przeszłością
a przyszłością,
- współudział w organizacji spotkań z laureatami ogólnopolskich konkursów
literackich,
- obchody Roku Juliusza Słowackiego


Data powstania: środa, 14 sty 2009 11:50
Data opublikowania:
Data edycji: środa, 14 sty 2009 11:58
Opublikował(a): Hanna Zawalich
Zaakceptował(a): Hanna Zawalich
Artykuł był czytany: 4797 razy
Ilość edycji: 1