BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Autorzy

Pokaż listę wszystkich autorów serwisu

Szczegółowe informacje.

Imię i Nazwisko: Beata Soko³owska
Funkcja: Inspektor
e-mail: tios@bialapiska.pl
Telefon: (87) 42 59 300, (87) 42 39 001 wew. 18
Ilość napisanych wiadomości: 59
Inne informacje:
Urz±d Miasta i Gminy w Bia³ej Piskiej
pl. Mickiewicza 25 pok. 3