BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Autorzy

Pokaż listę wszystkich autorów serwisu

Szczegółowe informacje.

Imię i Nazwisko: Halina Wieczorek
Funkcja: Skarbnik
e-mail: skarbnik@bialapiska.pl
Telefon: (87) 42 39 060, (87) 42 39 001 wew. 20
Ilość napisanych wiadomości: 0
Inne informacje:
Urz±d Miasta i Gminy w Bia³ej Piskiej
pl. Mickiewicza 25 pok. 4